LG pētījums: Latvijas patērētāji arvien vairāk novērtē zīmolu, iegādājoties veļas mazgājamo mašīnu

LG Electronics (LG) veicis pētījumu[1], lai noskaidrotu, kādi ir galvenie kritēriju, pēc kuriem vadās Latvijas patērētāji, iegādājoties jaunu veļas mazgājamo mašīnu. Pētījumā konstatēts, ka patērētāji Latvijā ir ļoti pragmatiski. Svarīgākie faktori, kas ietekmē pirkšanas lēmumu, ir cena (70%), enerģijas un ūdens patēriņa efektivitāte (61%), kurai seko izmērs (47%), un veļas mazgājamās mašīnas zīmols (45%). Zīmīgi, ka salīdzinot ar 2012.gadu, kad LG veica līdzīgu pētījumu, zīmola svarīgums, pieņemot pirkuma lēmumu Latvijas patērētāju vidū, ir palielinājies par 6%.

LG_Velas masina_3

Pētījums tika veikts visās trīs Baltijas valstīs, un tajā tika konstatētas interesantas reģionālās atšķirības. Visās trīs valstīs galvenie faktori, kas nosaka jaunas veļas mazgājamās mašīnas izvēli, ir ierīces cena, efektivitāte un izmērs. Taču katra faktora nozīmība atšķiras. Piemēram, Latvijā un Lietuvā patērētāji mēdz vairāk uzmanību pievērst cenai, aptuveni 70% norāda, ka tas ir svarīgs faktors. Turpretī Igaunijas respondenti uzskata, ka efektivitāte tomēr ir svarīgāka par cenu, 67% aptaujāto patērētāju priekšroku dodot efektivitātei un 65% – cenai. Interesants atklājums ir arī attieksme pret zīmolu – latvijas un lietuvas respondentiem zīmols ir ceturtais svarīgākais faktors jaunas veļas mazgājamās mašīnas izvēlē, bet igauņu patērētājiem zīmols ir tikai sestais svarīgākais (30%). Patiesībā, respondenti Igaunijā veļas mazgājamās mašīnas ietilpību (33%) un funkciju skaitu (31%) atzīst par svarīgākiem faktoriem salīdzinājumā ar zīmolu. Latvieši pirms pirkuma veikšanas reizēm ieklausās draugu un radinieku atsauksmēs (15%), bet lietuvieši to dara visbiežāk (18%).

LG_Velas masina_1

Pētījuma dati arī liecina, ka aptaujātie vīrieši biežāk par svarīgākajiem faktoriem min cenu (73%), zīmolu (48%) un, pārsteidzošā kārtā, dizainu (19%). Savukārt aptaujātās sievietes vairāk uzmanības pievērš veļas mazgājamās mašīnas efektivitātei (63%) un izmēram (52%).

Pirkumam svarīgie faktori mēdz atšķirties arī starp vecuma grupām – gados jaunāki respondenti salīdzinājumā ar vecākiem patērētājiem vairāk uzmanības pievērš cenai (83%) un efektivitātei (83%). Respondenti vecumā virs 50 gadiem vairāk raizējas par izmēru (56%), funkcionalitāti (46%) un viegli saprotamu vadības paneli (40%), kas šai audiitorijai ir daudz būtiskāk, salīdzinājumā ar divdesmitgadniekiem. Veļas mazgājamo mašīnu zīmolu visvairāk novērtē tieši respondenti vecumā 30 līdz 50 gadiem, kuri jau ir iecienījuši noteiktu zīmolu

 

 

[1] Pētījums 2014.gada septembrī veikts sadarbībā ar Mindshare Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Aptaujā piedalījās 1541 respodents.