LG ieliektais OLED televizors saņem Eiropas Komisijas ekomarķējumu

LG Electronics šodien paziņojis, ka LG ieliekto OLED televizoru kā energoefektīvu un saudzīgu videi atzinušas trīs atsevišķas organizācijas: Eiropas Komisija, Intertek un EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) jeb Atbildīgi izstrādātu un modelētu elektronisko ierīču reģistrs.

LG Curved OLED TVLG televizoriem tika piešķirts prestižais Eiropas Komisijas ekomarķējums, kas apliecina, ka izstrādājums ir ražots tā, lai neietekmētu vidi negatīvi. Eiropas Komisija (EK) ir viens no galvenajiem pārstāvjiem reģiona labākas vides ilgtspējības veicināšanā.

Lai saņemtu Intertek piešķirto sertifikātu, izstrādājumam ir jāatbilst visstingrākajām veiktspējas un ražošanas standartu prasībām. Intertek ne tikai izmanto plašu standartizētu testu klāstu, lai novērtētu izstrādājuma ietekmi uz vidi, bet arī pēta ražošanas procesā izmantotās tehnoloģijas un metodes. Intertek — vienas no pasaulē cienījamākajām testēšanas un sertificēšanas organizācijām — sertifikāts tiek uzskatīts par kvalitātes un veiktspējas garantiju.

LG CURVED OLED TV

Kā apliecinājums LG nākamās paaudzes televizora „zaļājām” īpašībām — tas ir iekļauts EPEAT atbildīgi izstrādātu un modelētu elektronisko ierīču reģistrā. EPEAT ir bezpeļņas organizācija, kas publicē „zaļo” elektronikas izstrādājumu pasaules reģistru gan klientu, gan ražotāju labā. Lai izstrādājums tiktu iekļauts EPEAT reģistrā, tam ir jāatbilst ne mazāk kā 24 vides kritērijiem, kas saistīti ar energoefektivitāti, pārstrādes iespējām, iesaiņojumu, ilgmūžību un kaitīgo materiālu izmantošanas samazināšanu.

Izstrādājot LG ieliekto OLED televizoru, daudz pūļu tika veltīts, lai tas būtu videi saudzīgs, kam savukārt bija liela nozīme sertifikācijas procesā. Televizora korpuss ir veidots no ļoti izturīga materiāla — oglekļa šķiedru pastiprinātas plastmasas (CFRP) —, tādējādi šis nākamās paaudzes LG displejs ir ļoti plāns (4,3 mm) un viegls (17 kg). Turklāt, pateicoties uzņēmuma patentētajai viedās enerģijas taupīšanas tehnoloģijai, LG ieliktais OLED televizors samazina enerģijas patēriņu par 67%, salīdzinot ar parastajiem plakano paneļu televizoriem.