Pētījums: 65% Latvijas iedzīvotāju ir netīšām izmazgājuši naudu veļas mašīnā

LG Electronics (LG) ir veicis pētījumu, lai izpētītu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mājsaimniecības veļas mazgāšanas paradumus. Pētījuma rezultāti liecina, ka, atskaitot veļu, 82% iedzīvotāju no visām trīs Baltijas valstīm ir netīšām izmazgājuši veļas mašīnā arī citus priekšmetus. Pirmajā vietā, kā visbiežāk izmazgātais priekšmets, ierindojas nauda, jo 65% latvieši, 60% lietuvieši, un pat 75% igauņi atzīst, ka netīšām ir to izdarījuši. Citi populāri priekšmeti, kas nokļuvuši veļas mašīnā ir – atslēgas (15%) un mobilie telefoni (8%).

LG F1480TDS 6 Motion veļas mašīna

Cik bieži latvieši mazgā savu veļu?

LG pētījuma rezultāti liecina, ka latvieši veļu mazgā diezgan bieži. 81% no aptaujātajiem atbildēja, ka vismaz reizi nedēļā ieslēdz savu veļas mašīnu. Turklāt, cilvēki vecuma grupā no 30 līdz 49 gadiem, veļu mēdz mazgāt arī biežāk. 60% no šīs vecuma grupas ieslēdz savu veļasmašīnu no 2 līdz 3 reizēm nedēļā. Līdzīgas īpatnības ir novērojamas Igaunijā un Lietuvā, attiecīgi, 84% un 82% no aptaujātajiem savu veļu mazgā vismaz reizi nedēļā.

Vecmodīgi veļas žāvēšanas paradumos

Novērojot veļas žāvēšanas paradumus, Latvijas iedzīvotāji ir vecmodīgi – lielākā daļa (66%) žāvē savu veļu iekštelpās, vai uz balkona, kamēr 19% respondentu veļu mēdz žāvēt ārpus telpām. LG pētījums atklāj, ka tikai 5% latviešu izmanto modernās tehnoloģijas un uztic savas drēbes veļas žāvētājam. Taču lietuvieši ir daudz progresīvāki, jo Lietuvā 12% respondentu regulāri izmanto veļas žāvētāju. Kopumā visas trīs Baltijas valstīs, veļas žāvētāju  biežāk izmanto vīrieši nevis sievietes.

Effektivitāte pret cenu

Effektivitāte un cena ir divi svarīgākie kritēriji, kad jālemj par jaunas veļas mašīnas iegādi. Kamēr latvieši (68%) un igauņi (73%) par svarīgāko veļas mašīnas izvēlē uzskata cenu, tikmēr lietuvieši ir daudz pragmatiskāki savā izvēlē, priekšroku dodot efektivitātei (79%), nevis cenai (64%). Trešais un ceturtais kritērijs ir veļas mazgājamās mašīnas izmērs (42%) un tās programmu klāsts (41%). Jāatzīme, ka sievietes mēdz daudz vairāk interesēties par veļas mašīnas programmu un funkciju klāstu nekā vīrieši. Faktiski, 45% sieviešu un tikai 31% vīriešu uzskata, ka programmu un funkciju klāsts ir svarīgs veļas mašīnas iegādes kritērijs. Turklāt, LG pētījuma rezultāti liecina, ka arī dizains kļuvis par iegādes kritēriju jaunākajām paaudzēm, kur 25% aptaujāto vecuma grupā no 19 līdz 29 gadiem atzina, ka dizains ir svarīgs kritērijs. Turpretīm, tikai 10% aptaujāto vecuma grupā no 30 līdz 59 gadiem atzina, ka apsver veļas mašīnas iegādi balstoties uz tās dizainu.

Latvijas iedzīvotāju veļas mašīnu lietošanas paradumi