Lietotāji, kas ziņas lasa viedtālrunī, priekšroku dod parlūkprogrammām, nevis aplikācijām

Pew Research Center pētījumi rāda, ka trīsreiz vairāk planšetdatoru lietotāju un divreiz vairāk viedtālruņu lietotāji labprātāk izvēlas ziņu pārlūkprogrammas, nevis speciālas aplikācijas. Līdz ar to, ziņu veidotāju organizācijas ieguldījušas ievērojamus līdzekļus jaunu personisko pārlūkprogrammu izveidošanā.

LG Optimus L9 (P760) Android telefons

60% planšetdatoru lietotāji un 61% viedtālruņu lietotāji, kas lasa ziņas, aptaujā atklājuši, ka lielāko daļu jaunumu meklē izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammas. Tikai 23% planšetdatoru lietotāji un 28% viedtālruņu lietotāji, kas lasa ziņas, apgalvoja, ka izmanto aplikācijas, kamēr attiecīgi 16% un 11% atbildēja, ka izmanto vienādi gan ziņu pārlūkprogrammas, gan aplikācijas.

Pētījumā konstatēts, ka lasot ziņas viedtālruņos un planšetdatoros, tiek patērēts ilgāks laiks, nekā lasot drukāto presi. 43% planšetdatoru lietotāji uzsvēra, ka planšatdatori paildzina laiku, ko viņi pavada lasot ziņas, un trešdaļa pastāstīja, ka viņi izmanto arī ziņu avotus, kurus iepriekš nav izmantojuši. Tomēr tikai 24% mobilo ziņu lasītāji, kas priekšroku dod drukātajai presei, atzina, ka apsver pāreju uz digitālo ziņu avotiem.

Planšetdatoru lietotāji mēdz būt arī vairāku ziņu platformu lietotāji – 54% atzina, ka viņi ziņas saņem arī viedtālruņos, 77% datoros, bet puse lieto arī drukāto presi. Apmēram ceturtdaļa izmanto visus šos ziņu kanālus.

Interesanti, ka ziņu lasīšanas biežumu nenosaka tas, ka šīs mobilās ierīces ir pārnēsājamas, jo lielākā daļa ierīču lietotāju atzina, ka ziņas lasa mājās, bet puse dara to tikai vienreiz dienā. Aktīvākais ziņu lasīšanas laiks viedtālruņos ir no  08:00-12:00, bet planšetdatoros – 17:00-20:00.