Pēdējā laika ģeoloģiskie atklājumi un hipotēzes: Top 10

Ģeoloģija pēta cietās zemes garozu un procesus kādā tā attīstās un mainās. Mūsdienās ģeoloģija kalpo arī ūdeņu un derīgo izrakteņu atklāšanai un pētniecībai. Kādā Listverse.com rakstā iespējams iepazīties ar desmit salīdzinoši neseniem atklājumiem zemes garozas attīstībā, no kuriem daži cenšas apgāzt vai papildināt iepriekš izvirzītas teorijas. Notikumi risinājušies ne senāk kā 15000 gadu atpakaļ, kas zemes pastāvēšanas laikā uzskatāms par pietiekami nesenu notikumu. Piedāvājam iepazīties ar vienu no ģeoloģijas atklājumiem.

Burckle krāteris

Burckle krāteris

Holocēna ietekmes darba grupa sastāv no zinātniekiem no Austrālijas, Francijas, Īrijas, Krievijas un ASV. Šī grupa izvirzījusi hipotēzi, ka meteorīti ir ietekmējuši zemi daudz vairāk, nekā ticis uzskatīts. Viens no šādiem piemēriem ir samērā nesen atklātais Bruckle krāteris, kurš, pēc grupas domām, izveidojies Holocēna laikmetā, zemei saduroties ar kādu meteorītu vai komētu. Šis krāteris ir aptuveni 30km plats diametrā, tādejādi 25 reizes lielāks kā pazīstamais Baringera Krāteris Arizonas štatā. Šis, Indijas okeānā atklātais milzīgais “caurums zemē”, radījis grupas pētnieku nostāju: ķīļveida nogulumi (saukti arī par Čevroniem jeb Chevron (angļu val.)) iespējams norāda uz meteoru skartajā vietām un krāteriem.

Lai arī krātera rašanās datums nav zināms, zinātnieki pieņem, ka tas varētu būt noticis aptuveni pirms 5000 gadiem, kad daudzi senie raksti atsaucās uz “lielajiem plūdiem”, kurus iespējams saistīt ar šo notikumu. Meteora vai komētas sadursme, spriežot pēc krātera apmēriem, bijusi vērienīga, tādējādi izraisot pārmaiņas zemes garozā, radot plūdus un dažādas citas reakcijas.

Ar pārējiem atklājumiem varat iepazīties Listverse.com.