Paradoksālie prāta mežģi

Paradokss ir bijis zināms jau Senās Grieķijas laikā un tā popularizēšanas lauri pienākas šī laika vietējiem loģiķiem. Pielietojot loģiku, parasti iespējams atrast galējo kļūdu paradoksā, kas parāda, kāpēc šķietami neiespējamais ir iespēams vai, ka viss paradokss ir veidots kļūdaini.

Paradoksālie prāta mežģi

Lūk, kāds pamatīgi mulsinošs paradokss: «Iedomājieties, ka kādas pilsētiņas bārddzinis nolēmis skūt tikai tos pilsētas vīriešus, kuri neskuj paši sevi. Apskatot šo apglvojumu rodas jautājums: vai bārdzinis skuj pats sevi?

– Ja bārdzinis pats sevi neskuj, viņam vajadzētu vadīties pēc sava pieņēmuma un noskūt sevi.

– Tomēr, ja bārddzinis pats sevi grasās noskūt, tad, ņemot vērā savu principu, viņš sevi nedrīkstētu skūt!»

Šis ir tikai viens no 11 interesantiem, prātu mežģošiem paradoksiem, kurus var atrast šeit. Vai variet tos atrisināt?