Kā uzaudzināt bērnu par uzņēmēju?

The Wall Street Journal iepazīstina ar dažādiem praktiskiem paņēmieniem, kā uzaudzināt bērnu ģimenē par uzņēmēju. Visierastākais paņēmiens, protams, ir radināt bērnu pie tā, ka pa velti dzīvē neko nedod – bērnam ir jāsaprot, ka tikai kaut ko reāli izdarot var iegūt atalgojumu. Piemēram, jāuzsāk limonādes vai pašceptu kūciņu tirdzniecība mājsaimniecības ietvaros, lai tādējādi saņemtu iknedēļas kabatsnaudu. Ir īpašas rakstura īpašības, kuras jāattīsta bērnā, lai viņš būtu veiksmīgs uzņēmējdarbības jomā – cilvēkam ir jābūt piedzīvojumu kāram, ar augstu atbildības sajūtu, vērīgam, kā arī tādam, kas mācās no labiem piemēriem un ir spējīgs strādāt komandā.

Uzņēmējs

Vecākiem jācenšas bērnus mudināt uz apkārtējās vides iepazīšanu – nedrīkst ļaut viņiem sajusties pārāk komfortabli. Piemēram, dodoties atvaļinājumā, apmeklējiet arvien jaunas vietas, jaunus restorānus u.tml., lai bērna piedzīvojumu kāre neizsīkst. Lai kļūtu par tādu, uz ko var paļauties un kura solījumiem var ticēt, bērnam jau no mazotnes jāaudzina, ka iekļaušanās noteiktajos termiņos (piemēram, dažādu mājas darbu izpilde) ir obligāts nosacījums. Šie un citi ieteikumi atrodami Barbaras Heislipas rakstā „Kā uzaudzināt bērnu par uzņēmēju”.