Eiropa apsver plastmasas maisiņu aizlieguma iespējamību

Eiropas Komisija veic publisku apspriedi ar uzņēmumiem un privātpersonām, aicinot paust viedokli par to, vai Eiropas Savienībai būtu jāsāk piemērot nodokli vai vispār jāaizliedz plastmasas maisiņu lietošana. Šīs apspriedes mērķis ir risināt pieaugošo plastmasas atkritumu daudzuma problēmu Eiropā. Šī apspriede turpināsies līdz šī gada augustam.

plastmasas maisiņi

Dažas valstis jau ir piemērojušas nodokli plastmasas maisiņiem vai arī ir panākta brīvprātīga vienošanās ar mazumtirdzniecības sektoru, lai pakāpeniski atteiktos no plastmasas maisiņu lietošanas. Saskaņā ar ES datiem, vidēji viens Eiropas pilsonis savām vajadzībām patērē apmēram 500 plastmasas maisiņu gadā, no kuriem lielākā daļa tiek izmantoti tikai vienu reizi. Kā vēsta www.guardian.co.uk, šajā apspriedē arī tika ierosināts, ka plastmasas maisiņiem būtu jāveic marķējums, skaidri definējot, vai tas ir “bioloģisks”, kas nozīmē, ka tas pats dabiski sadalās, vai arī “kompostējams”, kas nozīmē, ka tas tiks iznīcināts tikai rūpnīcas kompostēšanas iekārtās.

Lai gan lielākā daļa plastmasas maisiņu teorētiski ir pārstrādājami, daudzi joprojām tos sūta uz poligoniem. To vieglums un mazais izmērs ļauj viegli izvairīties no atkritumu apsaimniekošanas procesa, un galu galā tie nonāk jūrā vai upēs, kur tie rada nopietnus draudus savvaļas dzīvniekiem, piesārņo ūdensceļus, kā arī augsni. Ir aprēķināts, ka Vidusjūrā vien atrodas aptuveni 250 miljoni peldošu plastmasas daļiņu un 500 tonnas plastmasas.