Oksfordas vārdnīcām pievienos jaunus vārdus

ksfordas angļu valodas vārdnīca ir pamanījusi jaunos vārdu un frāžu saīsinājumus, kas arvien biežāk tiek lietoti ikdienas komunikācijā un nolēmusi tos pievienot jaunajām vārdnīcām. Šādi saīsinājumi ir īpaši populāri interneta vidē un sociālo mediju komunikācijā. Tādas burtu kombinācijas kā OMG (Oh my God – ak, mans Dievs) vai LOL (laughing out loud – skaļi smejoties) tiek spēcīgi asociētas ar elektroniskās komunikācijas valodu. Tāpat arī, piemēram, TMI (too much information – pārāk daudz informācijas) un BFF (best friends forever – labākie draugi uz mūžu).

Izbrīnīts cilvēks

Šos saīsinājumus var ātrāk uzrakstīt, kā arī tie ietaupa vietu parējam tekstam, ja tas ir ierobežots, piemēram, Tviterī vai rakstot īsziņas. OMG un LOL ir atrodami arī ārpus elektroniskās vides – drukātās versijās un pat mutvārdu komunikācijā, kur tiem piešķirta pat lielāka nozīme nekā parastām abreviatūrām. Cilvēki tās izmanto, lai pievērstu uzmanību sevis paustajai informācijai, parodētu pasīvo elektronisko komunikāciju vai parādītu sevi kā zinošu jauno tehnoloģiju personu.

Lai arī ir pierasts domāt, ka šie interneta vides salīdzinājumi ir kaut kas pavisam jauns un tikai jaunākās paaudzes digitālajai komunikācijai raksturīgs, tā nebūt nav. Oksfordas vārdnīcas pētnieki ir atklājuši, ka OMG pirmo reizi lietots jau 1917.gadā kādā privātā vēstulē. Arī burtu salikumam LOL ir senāka vēsture. Ap 1960.gadu šie burti tika lietoti, lai apzīmētu vecāka gadagājuma sievieti – little old lady (mazā, vecā kundze).

Klāt nākuši arī jauni grafiskie simboli, kas tiek pievienoti tekstam. Šī sirds «♥» pirmo reizi parādījās uz t-krekliem un uzlīmēm ap 1980.gadu. Nu jau visbiežāk tā apzīmē interneta mīlestību un tiek aizstāta ar rakstītu vārdu “mīlu”, taču visvairāk tiek asocēta ar ‘I ♥ NY’ tūrisma kampaņu. Arī tādi izteicieni kā couch surfing, kas apzīmē nakšņošanu uz kādam citam piederoša dīvāna pagaidu pajumtē ceļojuma laikā un wassup (what’s up? – kas notiek? kas jauns?) kļuvuši par ikdienas komunikācijas sastāvdaļām un tik ievietoti jaunajās Oksfordas otrā izdevuma (second edition) vārdnīcās.