Kāpēc ķīniešu mātes ir pārākas par citām?

Wsj.com raksta par iemesliem, kāpēc ķīniešu vecāki izaudzina veiksmīgākus bērnus nekā rietumu vecāki. Galvenais iemesls ir striktā audzināšana un bērna orientēšana uz to, ka viņam ir jābūt pārākam par citiem visos priekšmetos skolā (uz sportu un teātri gan šis noteikums neattiecas). Tāda ir tipiska ķīniešu audzināšana (Chinese parenting). Interesants noteikums ķīniešu audzināšanā ir tas, ka viņi no mūzikas instrumentiem drīkst spēlēt tikai vijoli vai klavieres un, ja rietumu vecāki uzskata, ka ir stingri, liekot saviem bērniem ik dienu trenēties klavierspēlē vai vijoļspēlē pusstundu vai stundu, tad ķīniešu vecāki liek saviem bērniem trenēties divas līdz trīs stundas ik dienas.

Ķīniešu audzināšana

Rakstā arī minēts tas, ka šie pieņēmumi nav balstīti tikai uz dažu ķīniešu un dažu rietumu vecāku pieredzi – ir arī neskaitāmi pētījumi, kas pierāda krasas atšķirības ķīniešu un rietumu bērnu audzināšanā. Piemēram, pētījumā, kurā piedalījās 50 rietumu mātes un 48 ķīniešu mātes, 70% rietumu mātes uzskatīja, ka “koncentrēšanās uz akadēmiskajiem panākumiem nenāk par labu bērniem” un “vecākiem jāveicina priekšstats, ka mācīšanās var būt reizē arī jautrība.” Turpretī neviena ķīniešu māte nepiekrita šiem apgalvojumiem, viņas uzskata, ka augsti akadēmiskie panākumi atspoguļo veiksmīgu audzināšanu.

Tiek uzsvērtas trīs galvenās atšķirības audzināšanā starp ķīniešu un rietumu vecākiem. Pirmkārt, rietumu vecāki pārlieku raizējas par savu bērnu pašcieņu, kā rezultātā bērns tiek slavēts par vidējiem sasniegumiem. Ķīniešu vecāki slavē bērnu, kad tas ir sasniedzis izcilību, kas liek vairāk tiekties tikai uz vislabāko rezultātu. Otrkārt, ķīniešu vecāki uzskata, ka viņu bērni striktās un sevišķi rūpīgās audzināšanas dēļ ir viņiem parādā. Un ķīniešu bērni “atmaksā parādu” saviem vecākiem ar panākumiem, cenšoties sasniegt pēc iespējas vairāk. Treškārt, ķīniešu vecāki tic, ka viņi zina, kas ir vislabākais viņu bērniem, un bieži pašu bērnu vēlmes tiek upurētas cēla mērķa labā.

Vai šāds audzināšanas modelis ir pieņemams vecākiem, ir katra paša izvēle. Tomēr jāpiekrīt, ka tiekšanās uz izcilību ir panākumu atslēga.