Nepieciešamas divas zemeslodes līdz 2030. gadam

Livescene.com vēsta, ka pie pašreizējā dabas resursu patēriņa un piesārņojuma, 2030. gadā būs nepieciešama vēl viena zemeslode.

Pasaules Dabas Fonds

Jim Leape, Pasaules Dabas fonda (WWF) ģenerāldirektors sacīja: “Ir jāmeklē veids, kā apmierināt arvien pieaugošās cilvēku vajadzības dabas resursu ietvaros.”

Aicinām arī jūs aizdomāties un rīkoties – izvērtējiet savas ikdienas darbības un iespēju saudzēt dabas resursus.