Kā atbrīvoties no nepatīkamās interneta pagātnes?

Nosūtītie e-pasti, veiktie Twitter ieraksti, komentāri un vēstules Draugos vai Facebook – visa personīgā informācija saglabājas virtuālās pasaules atmiņā un nākotnē var radīt arī visai nepatīkamas situācijas. It sevišķi gados jauniem interneta plašo iespēju izmantotājiem, kuri neapzinās privātuma vērtību un internetā ievieto bagātīgu devu personiskas informācijas, nereti arī apkaunojošas fotogrāfijas vai komentārus. Google boss Ēriks Šmits saskata visai radikālu risinājumu šai problēmai, paredzot, ka jauniešiem, sasniedzot pilngadību, būs iespējams mainīt savu vārdu tieši tādēļ, lai izvairītos no savas pagātnes internetā.

Ēriks Šmits, Google vadītājs